SŁUPY OGŁOSZENIOWE

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie zajmuje się między innymi administrowaniem w Ciechanowie wszystkich słupów ogłoszeniowych. Tylko z nami możesz profesjonalnie reklamować swoją firmę, przekazać skuteczną informację. Sieć słupów ogłoszeniowych w Ciechanowie obrazuje mapa. Zapraszamy do współpracy.

C E N N I K

Inne usługi

Plakatowanie

Format A3 –  4,00 zł (netto)

Format A2 –   5,00 zł

Format A1 –   6,00 zł

Format A0 – 15,00 zł

DO POBRANIA:

załącznik nr 1 - ZLECENIE.doc

załącznik nr 2 - LOKALIZACJA SŁUPÓW.doc

załącznik nr 3 - TARYFIKATOR.doc

Link do mapy.

Wybory Samorządowe 2018 rok - wykaz słupów ogłoszeniowych

 

REGULAMIN

dotyczący rozklejania plakatów i ogłoszeń na miejskich słupach ogłoszeniowych w Ciechanowie

 

§ 1

  1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie jest gospodarzem wszystkich 47 słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Ciechanów.
  2. Umieszczanie materiałów na słupach ogłoszeniowych jest płatne.
  3. Wyłączność na plakatowanie posiadają upoważnieni pracownicy MOSiR.

Samowolne naklejanie plakatów i ogłoszeń na słupach jest zabronione.

Nieprzestrzeganie powyższego grozi karą  art.63 a § 1 ustawy z dnia 20 maj 1971 Kodeksu Wykroczeń (DZ.U. z 2010r., nr 46 poz. 275 ze zm.)

  1. Zapisy pkt.3 nie dotyczą nekrologów.

§ 2

1. W celu umieszczenia plakatów  i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych należy zgłosić się do biura Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, ul. 3-go Maja 7 (stadion) tel. 23-672-55-01 wew.37.

2. Plakatowanie odbywa się na podstawie zlecenia. ( załącznik nr.1)

Zlecenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

3. Zlecający określa-wyznacza słupy i ilość plakatów jakie mają być rozklejone.

Miejsce rozlepienia na wyznaczonym słupie uzależnione jest od wcześniej przyjętych  zleceń.

4. Wykaz słupów ogłoszeniowych stanowi załącznik nr.2.

5. Cena za wykonanie zlecenia uzależniona jest od formatu plakatu. ( załącznik nr.3)

6. Płatność za zlecenie dokonane może być w kasie MOSiR lub przelewem na konto: BS w Ciechanowie

59 8213 0008 2001 8108 0331 0001

7. Materiały na słupach rozklejane są dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek).

8. Czas ekspozycyjny wynosi 7 dni.

9. MOSiR w Ciechanowie nie ponosi odpowiedzialności za treść plakatów jak również za plakaty zerwane, zniszczone lub zaklejone przez osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu.

 

§ 3

  1. Zastrzeżenia i uwagi dotyczące sposobu realizacji zlecenia należy kierować do osoby przyjmującej zlecenie, w następnej kolejności do Dyrektora MOSiR w Ciechanowie.

 

§ 4

  1. Zawiesza się stosowanie niniejszego regulaminu na okres trwania kampanii wyborczej, aż do dnia wyborów.
  2. Zasady korzystania ze słupów ogłoszeniowych w czasie kampanii wyborczych zostaną określone w oddzielnym regulaminie.

§ 5

  1. Prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu przysługuje MOSiR w Ciechanów jako prawowitemu gospodarzowi słupów ogłoszeniowych.
  2. O sprawach nie objętych regulaminem decyduje MOSiR Ciechanów.