Utworzono: piątek, 02, maj 2014 13:46
Poprawiono: poniedziałek, 24, kwiecień 2023 12:53
Opublikowano: piątek, 02, maj 2014 13:50
Sprawozdanie za rok 2022
BilansMF-2018.fr3.BES.pdf
inf.dod.czna.BES.pdf
RachunekZyskowIStrat-2016.fr3.BES.pdf
ZestawZmianWFunduszu-2018.fr3.BES.pdf
 

Sprawozdanie za rok 2021
BilansMF-2018.fr3.BES.pdf
ZestawZmianWFunduszu-2018.fr3.BES.pdf
RachunekZyskowIStrat-2016.fr3.BES.pdf
InformacjaDodatkowa.fr3-połączono (1).BES.pdf

 

---------Archiwum 2020----------
1. Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
2. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
3. Zestawienie zmian w finansach jednostki
4. Rachunek zysków i strat
ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ/UPROSZCZONEJ BEZ PODPISU. 

 

---------Archiwum 2019----------

1. Bilans jednostki za 2019 r.

2. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

4. Rachunek zysków i strat

 

 ---------Archiwum 2018----------

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.pdf

Bilans za 2018 r..pdf

Rachunek zysków i strat jednostki.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf