Dzierżawa części nieruchomości gruntowej basenu odkrytego w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w sezonie letnim.

Kategoria: Ogłoszenia o konkursach
Opublikowano: poniedziałek, 24, maj 2021 11:47
Marzena Nowalińska Redaktor Bip
Odsłony: 248

---AKTUALIZACJA 31.05.2021---

Sprostowanie

Informuję, że oferty należy przesłać na adres: marketing@mosirciech.pl

---------------------------------------

Dzierżawa części nieruchomości gruntowej basenu odkrytego w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w sezonie letnim.

1.1. Zaproszenie do złożenia oferty basen

2. formularz oferty dzierżawa terenu basen odkryty 2021

3.1. wzór umowy