„Budowa kompleksu sportowego i modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą SP 7 przy ul. Czarneckiego 40 w Ciechanowie”.

Kategoria: przetargi
Opublikowano: środa, 06, luty 2019 14:33
Marzena Nowalińska Redaktor Bip
Odsłony: 1048

 

Aktualizacja 25.02.2019

 II.16.4.1.  informacja o treści złożonych ofert

 

Aktualizacja 22.02.2019

3.  zapytania i odpowiedzi do zadania budowa obiektów sportowych przy sp 7.pdf 

 

Aktualizacja 20.02.2019

 Wyjaśnienie treści SIWZ 20.02.2019

 

Aktualizacja 18.02.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ


 

II.0.1. Ogłoszenie o zamówieniu tablica ogłoszeń.pdf

II.1.1. siwz budowa boisk przy SP 7.pdf

II.2. formularz oferty budowa boisk przy SP 7.docx

II.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu budowa boisk przy SP 7.docx

II.4. Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 3.docx

II.5. Wykaz osób do kontaktu budowa boisk przy SP 7.docx

II.7. Wykaz robót budowlanych budowa boisk przy SP 7.docx

II.8. Wykaz osób do realizacji budowa boisk przy SP 7.docx

II.9. Oświadczenie osób realzujących zamówienie.docx

II.10.1. Wzór umowy budowa boisk przy SP 7.pdf

II.11 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH.pdf

II.12. PRZEDMIAR.pdf

II.13. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx

PDF - BEZ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.zip