Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
nr sprawy M.241.2.2023.ZP zadania pn. Remont i modernizacja hotelu Olimpijski w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 A. (ID 757121)​ Marzena Nowalińska Redaktor Bip 51
„Dostawa i montaż kompletnej podłogi sportowej hali sportowo-widowiskowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C” Nr postępowania: M.241.1.2023.ZP Marzena Nowalińska Redaktor Bip 113
„Dostawa i montaż elementów instalacji basenowej – filtrów basenowych wraz ze złożem i zaworami sześciodrogowymi niecki basenu pływackiego oraz niecki rekreacyjnej krytej pływalni w Ciechanowie” (ID 706948)​ Marzena Nowalińska Redaktor Bip 45
„Dostawa i montaż elementów instalacji basenowej – filtrów basenowych wraz ze złożem i zaworami sześciodrogowymi niecki basenu pływackiego oraz niecki rekreacyjnej krytej pływalni w Ciechanowie” (ID 700502)​ Marzena Nowalińska Redaktor Bip 72
“Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B oraz kąpieliskach miejskich w sezonie letnim 2023 roku.” (ID 700476)​. Marzena Nowalińska Redaktor Bip 26
"Remont i modernizacja hotelu Olimpijski w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 A". nr M.241.19.2022.ZP Marzena Nowalińska Redaktor Bip 239
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie Marzena Nowalińska Redaktor Bip 52
Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie Marzena Nowalińska Redaktor Bip 98
Remont i modernizacja hotelu Olimpijski w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 A Marzena Nowalińska Redaktor Bip 150
"Budowa budynku zaplecza technicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie" nr M.241.12.2022.ZP Marzena Nowalińska Redaktor Bip 214