Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
„Dostawa i montaż elementów instalacji basenowej – filtrów basenowych wraz ze złożem i zaworami sześciodrogowymi niecki basenu pływackiego oraz niecki rekreacyjnej krytej pływalni w Ciechanowie” (ID 706948)​ Marzena Nowalińska Redaktor Bip 26
„Dostawa i montaż elementów instalacji basenowej – filtrów basenowych wraz ze złożem i zaworami sześciodrogowymi niecki basenu pływackiego oraz niecki rekreacyjnej krytej pływalni w Ciechanowie” (ID 700502)​ Marzena Nowalińska Redaktor Bip 53
“Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B oraz kąpieliskach miejskich w sezonie letnim 2023 roku.” (ID 700476)​. Marzena Nowalińska Redaktor Bip 11
"Remont i modernizacja hotelu Olimpijski w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 A". nr M.241.19.2022.ZP Marzena Nowalińska Redaktor Bip 115
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie Marzena Nowalińska Redaktor Bip 34
Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie Marzena Nowalińska Redaktor Bip 71
Remont i modernizacja hotelu Olimpijski w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 A Marzena Nowalińska Redaktor Bip 108
"Budowa budynku zaplecza technicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie" nr M.241.12.2022.ZP Marzena Nowalińska Redaktor Bip 178
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr sprawy M.241.21..ZP, Nazwa zadania: Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B oraz kąpieliskach miejskich w sezonie letnim Marzena Nowalińska Redaktor Bip 134
Budowa budynku zaplecza technicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie Marzena Nowalińska Redaktor Bip 255