Budowa kompleksu sportowego i modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą SP 7 przy ul. Czarneckiego 40 w Ciechanowie numer sprawy:M.241.12.2019.ZP

Kategoria: przetargi
Opublikowano: piątek, 01, marzec 2019 07:30
Marzena Nowalińska Redaktor Bip
Odsłony: 924

Aktualizacja 02.04.2019

Wybór najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja 15.03.2019

Informacja o treści złożonych ofert

 

Aktualizacja 12.03.2019

Pytanie i odpowiedź z dnia 12 marca 2019


 

Aktualizacja 11.03.2019

Pytania i odpowiedzi z dnia 11 marca 2019

 


 

III.0. Ogłoszenie o zamówieniu tablica ogłoszeń.pdf

III.1. siwz budowa boisk przy SP 7.pdf

III.2. formularz oferty budowa boisk przy SP 7.docx

III.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu budowa boisk przy SP 7.docx

III.4. Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 3.docx

III.5. Wykaz osób do kontaktu budowa boisk przy SP 7.docx

III.6. Wykaz robót budowlanych budowa boisk przy SP 7.docx

III.7. Wykaz osób do realizacji budowa boisk przy SP 7.docx

III.8. Oświadczenie osób realzujących zamówienie.docx

III.9. Wzór umowy budowa boisk przy SP 7.pdf

III.10. PRZEDMIAR MOSIR Ciechanów scal bez boiska wielof 28 02 2019.pdf

III.11. Tabela Elementów Scalonych.pdf

III.13. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx

PDF - BEZ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.zip

PDF Projekt Przyłącza k.d. 11.01.2019.zip