„Remont zaplecza szatni z natryskami w obiekcie krytej pływalni w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B”.

Kategoria: przetargi
Opublikowano: poniedziałek, 13, lipiec 2020 14:43
Marzena Nowalińska Redaktor Bip
Odsłony: 380

-----------Aktualizacja 29.07.2020 -----------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

-------------------------------------------------------

„Remont zaplecza szatni z natryskami w obiekcie krytej pływalni w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B”.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

1.0. siwz.pdf

1.1. PFU.pdf

1.3. Kosztorys ofertowy natryski MOSIR Ciechanów 2.pdf

1.5. kosztorys uproszczony instalacje sanitarne.pdf

1.7. formularz kosztorysu szacunkowego - instalacje elektryczne.xlsx

2. formularz oferty remont szatni z natryskami.docx

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu remont szatni z natryskami.docx

4. Oświadczenie wykonawcy remont szatni z natryskami.docx

5. Wykaz osób do kontaktu remont szatni z natryskami.docx

6. Wykaz robót budowlanych remont szatni z natryskami.docx

7. Wykaz osób do realizacji remont szatni z natryskami.docx

8. Oświadczenie osób realzujących zamówienie remont szatni z natryskami.docx

9.1. Wzór umowy remont szatni z natryskami.pdf

10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej remont szatni z natryskami.docx