Zarządzenia, rejestry, regulaminy

Utworzono: czwartek, 17, lipiec 2014 10:50
Poprawiono: piątek, 18, marzec 2022 11:19
Opublikowano: czwartek, 17, lipiec 2014 10:50
Marzena Nowalińska Redaktor Bip
Odsłony: 3966

Zarządzenia 2021

 

Zarządzenia pozostałe

                            Regulaminy

Regulamin organizacyjny można zapoznać się w dziale Kadr    
Regulamin dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
Regulamin Pracy można zapoznać się w dziale Kadr    
Regulamin udzielania zamówień publicznych do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
Regulamin Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych MOSiR można zapoznać się w dziale Kadr   
                                    Rejestry
Rejestr kontroli
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych
Rejestr zamówień publicznych

                          Archiwum

Archiwum jednostki budżetowej znajduje się w siedzibie firmy.