Zarządzenia, rejestry, regulaminy

Zarządzenia 2021

 

Zarządzenia pozostałe

  • Zarządzenie nr 6 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie z dnia 01.07.2009 r.w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
  • 1. Zarządzenie nr 9/2014 w sprawie wprowadzenia  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. 
  • 2. Zarządzenie nr 17/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. 
  • 3. Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie.
  • 4. Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników MOSiR w Ciechanowie. 
                            Regulaminy

Regulamin organizacyjny można zapoznać się w dziale Kadr    
Regulamin dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
Regulamin Pracy można zapoznać się w dziale Kadr    
Regulamin udzielania zamówień publicznych do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
Regulamin Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych MOSiR można zapoznać się w dziale Kadr   
                                    Rejestry
Rejestr kontroli
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych
Rejestr zamówień publicznych

                          Archiwum

Archiwum jednostki budżetowej znajduje się w siedzibie firmy.