Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Ciechanów. Działalność jednostki określa statut oraz przepisy dot. sportu i finansów publicznych. Art. 11 Ustawy o finansach publicznych określa, że jednostki budżetowe powoływane są do realizacji określonych zadań sektora finansów publicznych, nie posiadają osobowości prawnej. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest roczny plan dochodów i wydatków. Wydatki jednostki pokrywane są bezpośrednio z budżetu gminy, natomiast pobierane dochody są odprowadzane bezpośrednio na rachunek budżetu samorządu terytorialnego. Zgodnie z przyjętym statutem MOSiR realizuje zadania własne Gminy Miejskiej Ciechanów z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców naszego miasta.

Baza sportowo - rekreacyjna jest stale rozbudowywana i w miarę posiadanych środków modernizowana.

Ciechanowianie aktualnie mają do dyspozycji:

- kompleks sportowy przy ul.3 Maja 7,

- kompleks sportowy przy ul. 17 Stycznia 60,

- kompleks sportowy przy ul. Kraszewskiego 8,

- kąpielisko Krubin,

- kompleks rekreacyjny przy kościele św. Piotra,

- boiska do piłki plażowej ul. Parkowa, Kraszewskiego, kąpielisko Krubin,

- place zabaw zlokalizowane na terenie miasta,

- kajaki i rowery wodne na zbiornikach : Kanały, Krubin i rzece Łydynia.

2). Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie 

ul. 17 Stycznia 60 B

06 – 400 Ciechanów 

kontakt: (23) 673 24 84

 

 

3). Kierownictwo MOSiR:

Dyrektor – Jerzy Omieciński

Z-ca Dyrektora – Janusz Kącki

Główny Księgowy – Agnieszka Kobylińska

Kierownik

 

4). Statut.

Statut Strona1
Statut Strona2
Statut Strona3

Uchwała Strona1
Uchwała Strona2
Uchwała Strona3

5). Struktura organizacyjna.

 

II Finanse

III Kadry 

IV Zamówienia publicznej

 

Redakcja BIP:

1) sprawy finansowe – Pani Agnieszka Kobylińska

2) sprawy organizacyjne – Pani Ewa Lomperta

3) sprawy zamówień publicznych. - Pani Marzena Nowalińska

4) sprawy informacyjne – Pani Katarzyna Talarowska