sanepid

28.09.2016

Jakość wody po dokonanej analizie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranej w ramach kontroli w dniu 27.09.2016r. z Krytej Pływalni „U-Ciecha” w Ciechanowie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

stwierdza

przydatność do kąpieli wody niecki sportowej, niecki rekreacyjnej i jacuzzi
na pływalni krytej U-Ciecha w Ciechanowie,