O NAS

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie jest samorządową jednostką organizacyjną i funkcjonuje

w formie zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Ciechanów.

Celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta Ciechanów.

Misją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie jest stworzenia jak najlepszych warunków mieszkańcom Ciechanowa do uprawiania sportu i rekreacji.

 

Do zakresu działania należy w szczególności:

 - właściwa eksploatacja i konserwacja obiektów oraz urządzeń sportowych będących w zarządzie

- udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej

- prowadzenie działalności hotelowej i gastronomicznej

- prowadzenie działalności inwestycyjno – remontowej

- podejmowanie działań organizacyjno – ekonomicznych mających na celu maksymalizację przychodów własnych

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie zarządza i administruje niżej wymienioną bazą sportowo – rekreacyjną:

-kompleks sportowy przy ul. 3 Maja 7

-kryta pływalnia przy ul. 17 Stycznia 60B

-basen odkryty przy ul. Kraszewskiego

-obiekt hotelowo – gastronomiczny "Olimpijski"

-hala widowiskowo - sportowa przy ul. 17 Stycznia 60C

-sztuczne lodowisko przy ul. 17 Stycznia 60C

-kąpielisko Krubin

- hala przy ul. Kraszewskiego