OBŁOŻENIE OBIEKTÓW

Zarządzenie - MOSiR Ciechanów

- załącznik nr 1 do zarządzenia 4 z dnia 22.02.2018r

- podpis


 

"Aktualne harmonogramy obłożenia obiektów MOSiR Ciechanów po uwzględnieniu obostrzeń związanych z COVID 19".

obłożenie obiektów

zasady korzystania.

hala sportowa przy ul. 17 Stycznia

Hala sportowa przy ul. Kraszewskiego

harmonogram stadion od 20.01.2020

HARMONOGRAM KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI 2019-2020