Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie

Dane adresowe:
06-400 Ciechanów
ul. 17 Stycznia 60 B
 
tel./fax.
(023) 673 24 84
23 672 55 01 
23 673 24 72
 
e-mail:             

mosir(at)mosirciech.pl

 


 

 

Dyrektor 
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60 b

Zastępca Dyrektora 
06-400 Ciechanów, ul. 3 Maja 7

Kierownik Obiektów Sportowych
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60 b

Kierownik ds. organizacji imprez i utrzymania obiektów 
06-400 Ciechanów, ul. 3 Maja 7

Kierownik Hotelu "Olimpijski"
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60 a

hotel(at)mosirciech.pl

Our hotel offer in other languages

Kierownik Hali Sportowo – Widowiskowej
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60 c

halasportowa(at)mosirciech.pl

Główna Księgowa
06-400 Ciechanów, ul. Kraszewskiego 8

Dział Marketingu i zamówień publicznych
06-400 Ciechanów, ul. Kraszewskiego 8

marketing(at)mosirciech.pl

Hala Sportowo-Widowiskowa im. Ireneusza Palińskiego
06-400 Ciechanów, ul. Kraszewskiego 8

halakraszewskiego(at)mosirciech.pl

 

Numery Wewnętrzne

Biuro MOSiR

wew.20 sekretariat

wew. 42 fax

wew. 24 marketing i zamówienia publiczne

wew. 25 księgowość - kasa

wew. 26 Główna Księgowa

wew. 27 księgowość

wew. 33 kadry

kryta pływalnia

wew. 22 kasy basenowe

wew. 28 kierownik

hala sportowa ul. 17 Stycznia

wew. 32

lodowisko

wew. 31

hala sportowa ul. Kraszewskiego

wew. 40

hotel

wew. 30 – recepcja

wew. 41 – fax recepcja

wew. 29 - kierownik

wew. 39 - restauracja

stadion

wew. 37 - biuro

wew. 36 - z-ca dyrektora