Nagroda dla najlepszych

19.06.2019

Prezydent Miasta Ciechanów oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, wzorem lat ubiegłych, zapraszają wszystkich uczniów z ciechanowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy ukończyli rok szkolny 2018/2019 z wyróżnieniem czyli z tzw „czerwonym paskiem” na świadectwie do bezpłatnego korzystania w czasie wakacji z basenu odkrytego przy ul. Kraszewskiego (codziennie - od wejścia do czasu opuszczenia terenu basenu) oraz Krytej Pływalni przy ul. 17 Stycznia 60B (od poniedziałku do piątku- 1 GODZINA ZEGAROWA).

Uczniowie osobiście przedstawiają jednorazowo do wglądu w kasach biletowych oryginał świadectwa oraz aktualną legitymację szkolną.

Po umieszczeniu na liście warunkiem korzystania z nagrody będzie posiadanie każdorazowo przy wejściu na basen ważnej legitymacji szkolnej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich prymusów ;-)