Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia nauki pływania w trakcie pandemii

 07.05.2021

[do pobrania]  Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia nauki pływania w trakcie pandemii