Dzierżawa terenu przy kąpielisku Krubin w celu prowadzenia działalności gastronomicznej typu fast food i lody w sezonie letnim

17.05.2021

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie zaprasza do składania ofert dot. Dzierżawa terenu przy kąpielisku Krubin w celu prowadzenia działalności gastronomicznej typu fast food i lody w sezonie letnim

Więcej informacji BIP przetargi - ogłoszenie o konkursach.

https://www.mosirciech.pl/index.php/przetargi-bip/ogloszenia-o-konkursachv2