Dzierżawa części nieruchomości gruntowej basenu odkrytego w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w sezonie letnim.

24.05.2021

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie zaprasza do składania ofert dot. Dzierżawa części nieruchomości gruntowej basenu odkrytego w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w sezonie letnim.

Więcej informacji BIP przetargi - ogłoszenie o konkursach.

https://www.mosirciech.pl/index.php/przetargi-bip/ogloszenia-o-konkursachv2