Dzierżawa terenu przy kąpielisku Krubin w celu prowadzenia działalności gastronomicznej typu fast food i lody w sezonie letnim

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie zaprasza do składania ofert na dzierżawę części nieruchomości gruntowej przy ul. Sońskiej w Ciechanowie w celu prowadzenia na wyłączność działalności gastronomicznej typu fast food i lody. 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ (klik)