Dzierżawa terenu przy kąpielisku Krubin w celu prowadzenia działalności gastronomicznej typu fast food i lody w sezonie letnim 2022r

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie zaprasza do składania ofert na dzierżawę części nieruchomości gruntowej przy ul. Sońskiej w Ciechanowie w celu prowadzenia na wyłączność działalności gastronomicznej typu fast food i lody. Dotyczy dzierżawy terenu przy kąpielisku Krubin w sezonie letnim.

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz oferty

3 Wzór umowy

 

----AKTUALIZACJA 01.06.2022 Informacja o wyniku----

Wybór oferty.pdf (klik)