Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wszystkie informacje zamieszczone w tym biuletynie zgrupowane są w 2 głównych kanałach: Menu podmiotowe (po lewej stronie) i Menu przedmiotowe (w górnej belce). Informacje zamieszczane są albo bezpośrednio na stronach biuletynu, albo w postaci odrębnych plików tekstowych lub graficznych.