Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
"Remont i modernizacja hotelu Olimpijski w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 A". nr M.241.19.2022.ZP Marzena Nowalińska Redaktor Bip 12
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie Marzena Nowalińska Redaktor Bip 27
Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie Marzena Nowalińska Redaktor Bip 60
Remont i modernizacja hotelu Olimpijski w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 A Marzena Nowalińska Redaktor Bip 91
"Budowa budynku zaplecza technicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie" nr M.241.12.2022.ZP Marzena Nowalińska Redaktor Bip 167
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr sprawy M.241.21..ZP, Nazwa zadania: Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B oraz kąpieliskach miejskich w sezonie letnim Marzena Nowalińska Redaktor Bip 130
Budowa budynku zaplecza technicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie Marzena Nowalińska Redaktor Bip 246
Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B oraz kąpieliskach miejskich w sezonie letnim 2021 roku. Marzena Nowalińska Redaktor Bip 335
Remont zaplecza szatni z natryskami w obiekcie krytej pływalni w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B. Marzena Nowalińska Redaktor Bip 358
Ogłoszeniu o zamówieniu dot. zadania pn. Remont zaplecza szatni z natryskami w obiekcie krytej pływalni w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B. Marzena Nowalińska Redaktor Bip 282