Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Zarządzenie
- numer aktu: 175/82021
- organ wydający Prezydent Miasta Ciechanów
- data aktu: 2021-12-13
- tytuł aktu: w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z krytej pływalni, basenu odkrytego oraz lodowiska będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie

Miejsce ogłoszenia:

 
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2021
- Pozycja: 11749
- Data ogłoszenia: 14 grudnia 2021
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=11749