status prawny

Status prawny

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie jest samorządową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Ciechanów, utworzoną w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.
MOSiR działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Rady Miasta Ciechanów, Regulaminu organizacyjnego określonego przez Dyrektora MOSiR, oraz obowiązujących przepisów prawa.
Przedmiot działalności MOSiR określa statut.

Załączniki do statusu prawnego:
- Uchwała nr 378/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie” i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie”
- Statut 

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6