Ogłoszenie w sprawie organizacji naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie – stanowisko pracy- specjalista ds. płacowo – księgowych

----23.12.2019----

 

----------------------

02.12.2019r. - Ogłoszenie w sprawie organizacji naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie – stanowisko pracy- specjalista ds. płacowo – księgowych

 

1. Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 02.12.2019r.

2. Ogłoszenie

Strona1.jpg

Strona2.jpg

Strona3.jpg

Strona4.jpg

 

3. Kwestionariusz osobowy ( załącznik nr 1)

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 2)

5. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy ( załącznik nr 3)

6. Oświadczenie do celów rekrutacyjnych w ramach konkursów na stanowisko urzędniczę ( załącznik nr 4)