Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Organizacja zajęć nauki pływania w obiekcie krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. Marzena Nowalińska Redaktor Bip 37
Sukcesywne dostawy w roku 2020 naturalnej wody źródlanej w galonach wraz z dzierżawą dystrybutorów do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie Marzena Nowalińska Redaktor Bip 26
"Sukcesywne dostawy świeżych owoców i warzyw do Restauracji "Olimpijska" w Ciechanowie , ul. 17 Stycznia 60 A Numer sprawy: HG.241.4.2020 Marzena Nowalińska Redaktor Bip 40
"Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych do Restauracji "Olimpijska" w Ciechanowie , ul. 17 Stycznia 60 A, numer sprawy: HG.241.8.2020 Marzena Nowalińska Redaktor Bip 31
"Sukcesywne dostawy produktów mleczarskich do Restauracji "Olimpijska" w Ciechanowie , ul. 17 Stycznia 60 A, numer sprawy: HG.241.6.2020 Marzena Nowalińska Redaktor Bip 33
"Sukcesywne dostawy mięsa i wyrobów wędliniarskich do Restauracji "Olimpijska" w Ciechanowie , ul. 17 Stycznia 60 A. Numer sprawy: HG.241.5.2020 Marzena Nowalińska Redaktor Bip 40
Dostawa środków uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej oraz środków do utrzymania czystości w obiekcie krytej pływalni przy ul. 17 Stycznia 60B, basenie odkrytym i fontannach miejskich w Ciechanowie w 2020 roku. Numer sprawy: KB.241.2.2020 Marzena Nowalińska Redaktor Bip 66
Wykonanie badań jakości wody basenowej w roku 2020 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie - kryta pływalnia ul. 17 Stycznia 60 B 06-400 Ciechanów - basen odkryty ul. Kraszewskiego 8 06 – 400 Ciechanów. Numer sprawy: KB.241.1.2020. Marzena Nowalińska Redaktor Bip 70
Zakup i dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tuszy i tonerów do drukarek w 2020 roku dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. Marzena Nowalińska Redaktor Bip 51