Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Dostawa i montaż fabrycznie nowego zestawu urządzeń wodnych atrakcji na basenie odkrytym przy ul. Kraszewskiego 8 w Ciechanowie Marzena Nowalińska Redaktor Bip 384
Dzierżawa części nieruchomości gruntowej przy ul. Sońskiej w Ciechanowie w celu prowadzenia na wyłączność działalności gastronomicznej typu fast food i lody. Marzena Nowalińska Redaktor Bip 409
Organizacja zajęć nauki pływania w obiekcie krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. Marzena Nowalińska Redaktor Bip 393
Sukcesywne dostawy w roku 2020 naturalnej wody źródlanej w galonach wraz z dzierżawą dystrybutorów do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie Marzena Nowalińska Redaktor Bip 362
"Sukcesywne dostawy świeżych owoców i warzyw do Restauracji "Olimpijska" w Ciechanowie , ul. 17 Stycznia 60 A Numer sprawy: HG.241.4.2020 Marzena Nowalińska Redaktor Bip 460
"Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych do Restauracji "Olimpijska" w Ciechanowie , ul. 17 Stycznia 60 A, numer sprawy: HG.241.8.2020 Marzena Nowalińska Redaktor Bip 445
"Sukcesywne dostawy produktów mleczarskich do Restauracji "Olimpijska" w Ciechanowie , ul. 17 Stycznia 60 A, numer sprawy: HG.241.6.2020 Marzena Nowalińska Redaktor Bip 386
"Sukcesywne dostawy mięsa i wyrobów wędliniarskich do Restauracji "Olimpijska" w Ciechanowie , ul. 17 Stycznia 60 A. Numer sprawy: HG.241.5.2020 Marzena Nowalińska Redaktor Bip 436
Dostawa środków uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej oraz środków do utrzymania czystości w obiekcie krytej pływalni przy ul. 17 Stycznia 60B, basenie odkrytym i fontannach miejskich w Ciechanowie w 2020 roku. Numer sprawy: KB.241.2.2020 Marzena Nowalińska Redaktor Bip 434
Wykonanie badań jakości wody basenowej w roku 2020 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie - kryta pływalnia ul. 17 Stycznia 60 B 06-400 Ciechanów - basen odkryty ul. Kraszewskiego 8 06 – 400 Ciechanów. Numer sprawy: KB.241.1.2020. Marzena Nowalińska Redaktor Bip 492