Dzierżawa części nieruchomości gruntowej basenu odkrytego w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w sezonie letnim.

---AKTUALIZACJA 31.05.2021---

Sprostowanie

Informuję, że oferty należy przesłać na adres: marketing@mosirciech.pl

---------------------------------------

Dzierżawa części nieruchomości gruntowej basenu odkrytego w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w sezonie letnim.

1.1. Zaproszenie do złożenia oferty basen

2. formularz oferty dzierżawa terenu basen odkryty 2021

3.1. wzór umowy

Dzierżawa terenu przy kąpielisku Krubin w celu prowadzenia działalności gastronomicznej typu fast food i lody w sezonie letnim

---AKTUALIZACJA 01.06.2021---

4.1. informacja o wyniku dzierżawa Krubin

---------------------------------------

 

Aktualizacja 24.05.2021

 2. formularz oferty dzierżawa terenu przy kąpielisku 2021

 

Dzierżawa terenu przy kąpielisku Krubin w celu prowadzenia działalności gastronomicznej typu fast food i lody w sezonie letnim

1.1. zaproszenie do złożenia oferty BIP

3.2. Wzór umowy

Dzierżawa kortów tenisowych Stadion Miejski przy ul. 3 Maja 7

-------AKTUALIZACJA 31.03.2021--------

 

 Informacja o wyniku: oferty-korty-2021.pdf

------------------------------------------------

[  ] 1.1. Zaproszenie do składania ofert.pdf 2021-03-07 14:45 487K  
[  ] 2. formularz oferty do kortów.docx 2021-03-07 14:45 21K  
[  ] 2.1. Oświadczenie Oferenta.docx 2021-03-07 14:45 17K  
[  ] 3.1. wzór umowy Dzierżawa kortów tenisowych.pdf 2021-03-07 14:45 564K