Modernizacja niecki odkrytego basenu kąpielowego przy ul. Kraszewskiego 8 b w Ciechanowie poprzez budowę wielotorowej zjeżdżalni wodnej.

AKTUALIZACJA 28.03.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty zjeżdżalnia basenu odkrytego

-----------------------------------------------------------

AKTUALIZACJA 19.03.2019

BIP Informacja o treści złożonych ofert

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0. Ogłoszenie o zamówieniu tablica ogłoszeń.pdf

1.1. siwz budowa zjeżdżalni basen odkrytyy.pdf

2. formularz ofertowy Budowa zjeżdżalni basen odkryty.docx

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu budowa zjeżdżalni basen odkryty.docx

4. Oświadczenie wykonawcy budowa zjeżdżalni basen odkryty.docx

5. Wykaz osób do kontaktu budowa zjeżdżalni basen odkryty.docx

6. Wykaz robót budowlanych budowa zjeżdżalni basen odkryty.docx

7. Wykaz osób do realizacji budowa zjeżdżalni basen odkryty.docx

8. Oświadczenie osób realzujących zamówienie budowa zjeżdżalni basen odkryty.docx

9.1. Wzór umowy budowa zjeżdżalni basen odkryty.pdf

10.1. PFU budowa zjeżdżalni basen odkryty.pdf

11. Opinia geotechniczna basen odkryty Ciechanów.pdf

11.1. Badania gruntu basen odkryty_Przekroje geotechniczne MOSIR Ciechanów 28 02 2019 r Model (1).pdf

11.2._Przekrój geotechniczny MOSIR Ciechanów 28 02 2019 r Model (1).pdf

11.3. Mapa badania MOSIR basen odkryty Kraszewskiego 28.02.2019 r Model.pdf

12. Mapa zjeżdżalnia MOSIR basen odkryty Gostkowska 28.02.2019 r M.pdf

13. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx