Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie

 

Aktualizacja: 08.07.2019

Informacja o treści złożonych ofert

----------------------------------------------------------------

Nazwa zadania: „Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie”. Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie zawiadamia  o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

0.1. II Ogłoszenie o zamówieniu tablica ogłoszeń zkup energii elektrycznej

1.1. II siwz-energia 2019

2. II Załącznik nr 1 do SIWZ

3. II Zał. nr 1.1 - C23 -cenowy formularz

4. II Zał. nr 1.2 - C12a -cenowy formularz

5. II Zał. nr 6 Zest PPE- MOSiR Ciechanów

6.1.  II Załącznik nr 7 do SIWZ