Ogłoszeniu o zamówieniu dot. zadania pn. Remont zaplecza szatni z natryskami w obiekcie krytej pływalni w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B.

---------- AKTUALIZACJA 14.08.2020 ----------

Unieważnienie remont szatni 2.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszeniu o zamówieniu dot. zadania pn. Remont zaplecza szatni z natryskami w obiekcie krytej pływalni w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B.

  NAZWA PLIKU   ROZMIAR  
  1.0. siwz.pdf   8.0M  
  1.1. PFU.pdf   3.1M  
  1.2. Kosztorys ofertowy natryski MOSIR Ciechanów 2.pdf   89K  
  1.3. kosztorys uproszczony instalacje sanitarne.pdf   683K  
  1.4. formularz kosztorysu szacunkowego - instalacje elektryczne.xlsx   20K  
  2. formularz oferty remont szatni z natryskami.docx   21K  
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu remont szatni z natryskami.docx   20K  
  4. Oświadczenie wykonawcy remont szatni z natryskami.docx   22K  
  5. Wykaz osób do kontaktu remont szatni z natryskami.docx   14K  
  6. Wykaz robót budowlanych remont szatni z natryskami.docx   15K  
  7. Wykaz osób do realizacji remont szatni z natryskami.docx   15K  
  8. Oświadczenie osób realzujących zamówienie remont szatni z natryskami.docx   14K  
  9.1. załącznik 8 Wzór umowy remont szatni z natryskami.pdf   594K  
  10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej remont szatni z natryskami.docx   14K