Remont zaplecza szatni z natryskami w obiekcie krytej pływalni w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B.

-------------Aktualizacja 25.09.2020-------------

 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty

-------------Aktualizacja 31.08.2020-------------

informacja o treści złożonych ofert.pdf

------------------------------------------------------

Remont zaplecza szatni z natryskami w obiekcie krytej pływalni w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B.

  0ogłoszenie.pdf      
  1.0. siwz remont szatni 3.pdf      
  1.1. PFU III.pdf      
  1.2. Kosztorys ofertowy Mosir Ciechanów natryski III.pdf      
  1.3. kosztorys uproszczony instalacje sanitarne III załącznik.pdf      
  2. formularz oferty remont szatni z natryskami III.docx      
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu remont szatni z natryskami III.docx      
  4. Oświadczenie wykonawcy remont szatni z natryskami III.docx      
  5. Wykaz osób do kontaktu remont szatni z natryskami III.docx      
  6. Wykaz robót budowlanych remont szatni z natryskami III.docx      
  7. Wykaz osób do realizacji remont szatni z natryskami III.docx      
  8. Oświadczenie osób realzujących zamówienie remont szatni z natryskami III.docx      
  9.1. załącznik 8 Wzór umowy remont szatni z natryskami III.pdf      
  10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej remont szatni z natryskami III.docx